Ordin: noutăți privind diagnosticul, tratamentul și monitorizarea diabetului

Ordin-norme-diabet.jpg

Photo: Pixabay

Cel mai recent ordin emis de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și publicat în Monitorul Oficial cuprinde o serie de modificări și completări privind programele naționale de sănătate, inclusiv cel de diabet zaharat.

Astfel, „în cazul prescripțiilor medicale electronice online emise ca urmare a unei consultații la distanță efectuată de către medicul prescriptor, asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului poate printa documentul transmis de medic prin mijloace de comunicare electronică sau îl poate prezenta/transmite farmaciei în vederea printării acestuia”.

Completarea este publicată în Ordin nr. 224 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la derularea Programului național de diabet zaharat, publicat în MO nr.395 din 26 aprilie 2022. De asemenea, actul legislativ cuprinde și o serie de modificări referitoare la aspecte tehnice din „Programul național de diabet zaharat”, precum și la „dosarele bolnavilor care aveau indicație pentru montarea de dispozitive medicale specifice (pompe de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei și sisteme implantabile de monitorizare continuă), depuse până la data de 31.03.2022 la centrele metodologice, dosare care se vor asimila cu „Referatul medical” prevăzut în anexa nr. 14 la Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordin al președintelui CNAS nr. 180/2022, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca bolnavul să fie evaluat în unitatea sanitară la care se află în prezent dosarul, în vederea montării dispozitivelor medicale specifice”.

Ordin: Schimbări importante sunt și în cadrul sub-programului dedicat diabetului zaharat de tip 1, unde criteriile pentru intrarea în posesia pompelor de insulină și a senzorilor au fost simplificate radical, începând cu data 1 aprilie 2022. ”Copiii și femeile gravide cu diabet zaharat de tip 1 pot primi senzorii pentru monitorizarea continuă a glicemiei fără niciun fel de restricții, singurele două condiții fiind cea a posesiei unui buletin de identitate sau certificat de naștere și a realizării solicitării. Pentru celelalte categorii de persoane cu diabet de tip 1 există niște mici restricții, în sensul necesității îndeplinirii a două din cinci criterii posibile, un lucru extrem de ușor de atins”, a explicat conf. dr. Sorin Ioacără , în cadrul unui webinar consacrat noutăților din „Programul național de diabet zaharat”. Cele cinci criterii sunt: hemoglobina glicozilată mai mare de 7%, un tratament cu patru prize de insulină, hipoglicemiile și încă 2 criterii legate de complicații ale diabetului precum retinopatia, neuropatia sau boala renală cronică.

Prevenție

”Un aspect important este faptul că medicul de familie poate acum să diagnosticheze și să inițieze tratamentul pacienților cu prediabet, iar asta are nenumărate implicații în ceea ce privește limitarea evoluției diabetului zaharat de tip 2. Suntem a doua țară din Europa care are această disponibilitate, și cred că este un mare pas înainte, în ceea ce privește prevenția diabetului zaharat”, a declarat și conf. dr. Anca Pantea Stoian, președintele Comisiei de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice din MInisterul Sănătății.

Potrivit normelor tehnice (articolul. 34) ale ordinului președintelui CNAS, „tratamentul specific bolnavilor cu diabet zaharat se inițiază de către medicul specialist în diabet, nutriție și boli metabolice sau de către medicul cu competență/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice și poate fi continuat pe baza scrisorii medicale de către medicii desemnați sau medicii de familie. Medicii de familie pot prescrie în baza scrisorii medicale numai medicamente antidiabetice non-insulinice”. Astfel, „inițierea tratamentului cu medicamentele antidiabetice non-insulinice se realizează de către medicul specialist în diabet, nutriție și boli metabolice sau de către medicul cu competență/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice, pentru bolnavii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, precum și cele prevăzute în protocoale terapeutice, după caz, inclusiv pentru categoriile de bolnavi menționate în Normele metodologice de aplicare a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate care beneficiază de tratament cu DCI Metforminum”.

scroll to top