Obezitatea și diabetul de tip 2: o abordare comună

diabet.png

Se estimează că bolile netransmisibile cauzează 41 de milioane de decese în fiecare an (71% din totalul mondial), dintre care 15 milioane sunt premature. În ciuda faptului că statele membre au convenit asupra unui set de obiective voluntare care trebuie atinse până în 2025, obiectivul de creștere de 0% a diabetului și a obezității este departe de a fi atins, dimpotrivă chiar, situația este catastrofală.

Raportul „Missing the Target” al World Obesity atrage atenția asupra creșterii nivelului de obezitate din întreaga lume și subliniază faptul că toate țările sunt îngrijorător de departe de a atinge obiectivele globale pentru 2025 la care s-au angajat, punând astfel în pericol succesul altor ținte privind bolile netransmisibile, cum ar fi cele legate de diabet. Ediția a 10-a a Atlasului diabetului al IDF (International Diabetes Federation) raportează o creștere continuă la nivel mondial a prevalenței diabetului de tip 2, care reprezintă aproximativ 90% din totalul diabetului. Aceasta confirmă că diabetul de tip 2 reprezintă o provocare globală semnificativă pentru sănătatea și bunăstarea indivizilor, familiilor și societăților.

Având în vedere acest lucru, IDF și Federația Mondială a Obezității au elaborat împreună documentul de informare politică Obezitatea și diabetul de tip 2: o abordare comună pentru a stopa creșterea,  lansat joi, 31 martie 2022,  în cadrul unui eveniment online. Obiectivul evenimentul a fost de a:

– sublinia faptul că vom putea opri creșterea diabetului de tip 2 doar dacă se va acorda prioritate și acțiunilor împotriva obezității.

– genera cunoștințe despre cauzele profunde ale obezității și recunoașterea faptului că aceasta este un factor de risc pentru diabetul de tip 2 și alte afecțiuni de sănătate, necesitând acțiuni urgente, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

–  sublinia importanța adoptării unei abordări la nivel de sistem pentru a reuși să stopăm cu succes creșterea numărului de boli netransmisibile legate de alimentație.

–  pleda pentru o îngrijire centrată pe oameni și să se asigure că persoanele care suferă de obezitate, diabet de tip 2 și alte boli netransmisibile sunt incluse în elaborarea și evaluarea intervențiilor și a orientărilor.

În urma prezentării documentului Obezitatea și diabetul de tip 2: o abordare comună pentru a stopa creșterea, sunt de reținut câteva concluzii importante:

  • Rădăcinile obezității sunt destul de complexe și pot fi genetice, fiziologice, psihologice, socioculturale, comerciale, economice sau de mediu.  Activitatea intersectorială și între specialități este, prin urmare, de cea mai mare importanță. Accentul ar trebui să fie pus pe punerea în aplicare a pachetelor de politici și asigurarea că acestea iau în considerare influența factorilor externi.
  • Obezitatea trebuie să fie recunoscută ca fiind o boală de sine stătătoare, precum și un factor de risc pentru alte boli netransmisibile cum ar fi diabetul. Având în vedere că obiectivele globale privind obezitatea sunt în mod grav departe de țintele stabilite, alte obiective de sănătate rămân în pericol. Obiectivul OMS de 1 miliard de oameni să ducă o viață mai sănătoasă până în 2023 nu va fi îndeplinită fără acțiuni privind obezitatea.
  • Nu vom putea opri prevalența în creștere a diabetului decât dacă se va acționa și asupra obezității. La nivel mondial, obezitatea este cauza a aproximativ 43% din cazurile de diabet de tip 2. La unele populații, aceasta contribuie la până la 80-85% din cazurile de diabet de tip 2. O abordare holistică care să includă activitatea fizică, dieta și componentele psihologice, inclusiv reducerea subponderalității în timpul sarcinii, ar trebui să fie adoptată pentru a maximiza efectele pozitive ale unei intervenții.
  • Planurile naționale includ acțiuni care să abordeze inegalitățile și stigmatizarea cu care se confruntă persoanele care trăiesc cu obezitate și diabet, de exemplu în domeniul asistenței medicale și în comunitățile locale.
  • Îmbunătățirea colectării de date la nivel local, național și regional pentru a asigura adoptarea unor abordări bazate pe dovezi și pentru a învăța din experiențele accumulate ale altor țări.
  • Sunt necesare leadership și angajament politic pentru a îmbunătăți mediile externe, pentru a aborda determinanții sociali care stau la baza sănătății și asigurarea sustenabilitatea intervențiilor.
scroll to top