Guvernul a aprobat Planul național de prevenție a diabetului zaharat

vaccinuri.png

Guvernul a modificat legea 249/2020 privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului.

Modificarea prevede, printre altele, înlocuirea sintagmei ,,Program național de prevenție a diabetului’’ cu sintagma ,,Plan național de prevenție a diabetului zaharat’’ în scopul de a reglementa elaborarea și aprobarea unui alt instrument prin intermediul căruia să se realizeze:

– integrarea tuturor serviciilor medicale și conexe acordate pacienților în scopul prevenirii și depistării precoce a diabetului zaharat;

– îmbunătăţirea și creșterea predictibilității procesului decizional, precum și creşterea eficacităţii, eficienţei şi transparenţei fondurilor publice alocate pentru prevenirea și depistarea preoce a diabetului zaharat;

– consolidarea responsabilităților instituţionale în derularea și finanțarea intervențiilor de sănătate destinate prevenirii și depistării precoce a diabetului zaharat;

– asigurarea unei abordări unitare pentru monitorizarea pe baza unor indicatori a rezultatelor obținute în domeniul prevenției și depistării precoce a diabetului zaharat.

Art. 8 prevede că Planul naţional de prevenţie a diabetului zaharat prevăzul la art.7 se elaborează de către o comisie interministerială constituită în conformitate cu prevederile articolului nr. 34 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. La întâlnirile comisiei participă și reprezentanții Casei Naţionale de  Asigurări de Sănătate.

Registrul national de diabet zaharat și prediabet

„Între alte activităţi, se propune aprobarea condiţiilor privind organizarea şi funcţionarea Registrului naţional de Diabet şi de prediabet prin hotărârea Guvernului României şi posibilitatea de utilizare a datelor înregistrate în acest registru de către Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică”, a explicat ministrul sănătății, prof. dr. Alexandru Rafila.

Potrivit notei de fundamentare a actului normativ, referitor la Registrul naţional de diabet zaharat şi prediabet se propune modificarea art. 14 după cum urmează:

– definirea Registrului naţional de diabet zaharat şi prediabet drept o platformă electronică aflată în proprietatea Ministerului Sănătății și în administrarea Institutului Național de Sănătate Publică, dezvoltată în scopul de a realiza înregistrarea datelor personale și medicale ale pacienţilor cu prediabet și diabet zaharat într-o bază de date unică la național, aflată în interconexiune cu dosarul electronic de sănătate din cadrul Platformei informatice din asigurările de sănătate;

– aprobarea condițiilor privind organizarea și funcționarea Registrul naţional de diabet şi prediabet prin hotărâre a Guvernului; totodată, se propune că această hotărâre să se aprobe în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței;

– reglementarea ca prelucrarea datelor cu caracter personal și medical ale pacienţilor cu prediabet și diabet zaharat în cadrul Registrului naţional de diabet zaharat şi prediabet, se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE Regulamentul general privind protecţia datelor, precum şi a celorlalte prevederi legale în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

– obligativitatea tuturor unităților prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare de a realiza înregistrarea datelor personale și medicale ale pacienţilor cu prediabet și diabet zaharat în cadrul Registrului naţional de diabet zaharat şi prediabet, înregistrarea realizându-se fără a fi necesar consimţământul pacientului;

– definirea sintagmei ,,utilizarea datelor înregistrate în Registrul naţional de diabet zaharat şi prediabet’’ în sensul colectării, înregistrării, organizării, structurării, stocării, transmiterii către registru, consultării acestora de către medici, precum și de către Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică;

– reglementarea posibilității de utilizare a datelor înregistrate în Registrul naţional de diabet zaharat şi prediabet de către Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică în vederea realizării de rapoarte, analize și evaluări statistice.

Prevenire și depistare precoce

Planul naţional de prevenţie a diabetului zaharat cuprinde programe, proiecte şi activităţi care acoperă măsurile de prevenire și depistare precoce a diabetului zaharat.

Prin măsuri de prevenire și depistare precoce a diabetului zaharat se înțelege ansamblul intervențiilor asupra factorilor cu efect nefavorabil sănătății efectuate în scopul reducerii riscurilor de diabet zaharat, dizabilitate sau deces determinate de această boală. În funcție de momentul intervenției în istoria naturală a diabetului zaharat, acestea sunt clasificate astfel:

  1. prevenția primordială a diabetului zaharat este adaptarea strategiilor în faza de toleranță normală la glucoză pentru a opri apariția factorilor de risc;
  2.  prevenţia primară cuprinde totalitatea intervențiilor efectuate în scopul contracarării riscului de îmbolnăvire prin diabet zaharat;
  3.  prevenţia secundară include strategiile care sunt realizate după ce diabet zaharat a fost detectat pentru a preveni sau întârzia dezvoltarea complicaţiilor cronice ale bolii;
  4.  prevenţia terţiară se realizează în stadiul în care s-au instalat deja complicaţii, cu scopul de a preveni progresia acestora.’
scroll to top